Informacje techniczne

Wykwity wapienne, jakie mogą pojawić się na powierzchni wyrobów betonowych powstają na skutek naturalnych reakcji fizykochemicznych zachodzących w dojrzewającym betonie. Często przybierają one postać jasnych plam lub jednolitego nalotu, jednak w połączeniu z zanieczyszczeniami ich kolor może być ciemny. Pod wpływem warunków atmosferycznych i naturalnej eksploatacji wykwity wapienne podlegają procesom samolikwidacji rozłożonej w czasie. Okres zaniku wykwitów może trwać średnio od kilku tygodni do ok. 2-3 lat i zależy od intensywności eksploatacji nawierzchni. Wykwity nie są wadą i nie pogarszają jakości wyrobów betonowych, a ich wpływ na kolor jest tylko pozorny i chwilowy. Polskie Normy PN-EN dopuszczają występowanie wykwitów wapiennych na wyrobach betonowych twierdząc, iż nie mają one szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobu i są uważane za nie istotne.

Różnice w odcieniach koloru, które mogą wystąpić nawet w obrębie tej samej partii produkcyjnej nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: zmienność surowców naturalnych używanych do produkcji w tym: kruszyw piasku i cementu, a także temperatura i warunki dojrzewania betonu.

Wszystkie podane wagi produktów trzeba traktować jako przybliżone. Rzeczywiste wartości mogą się różnić około + / - 10%.


Obserwuj nas na Instagramie @lime_store_tworzy_przestrzen